Produkter

Kräpp-produkter
Fislage erbjuder dig kräppapper i olika styrkor och i varierande töjning. Du får också plastbelagd kräpp såsom vävförstärkt kräpp och hela kräppförbund.

Plastbelagda produkter
Fislage belägger olika underlag som t.ex. papper, kartong, folie, aluminium, väv, textilier mm med hjälp av extrusions- och dispersionsbeläggning. Till detta använder vi LDPE, HDPE och PP och andra polyolefiner.

Service
Kundförsedd produktion, Fo & U, rådgivande, löneproduktion, konfektionering och innovationsrådgivning tillhör våra främsta egenskaper.

Rostskydd
Fislage tillverkar rostskyddsprodukter som papper och kräpp i olika former för olika metaller. Det rör sig om traditionella och nitritfria produkter som även finns med beläggning och textilförstärkning.

Bituminerade produkter
Hos Fislage erhåller du bituminerade papper som kan vara glättade eller kräppade.